Pedagogische visie

 • De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen. Het KDV wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen die de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.
  Om dit te verwezenlijken werkt het KDV volgens criteria die Kind en Gezin vooropstelt waarbij bijzondere aandacht gegeven wordt aan individualisering,zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ZIKO).
 • De kinderen verblijven in 2 groepen van max. 14 kinderen :
  • een babygroep: 0 m – 18 m
  • een peutergroep: 18 m – 36 m.
  Voor 8 uur en vanaf 17u30-17u45 worden de kinderen om praktische redenen in 1 groep opgevangen.
 • In de babygroep wordt getracht om zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby te volgen. Verzorging, eten en spel wordt aangepast aan de noden van elk individu.
 • In de peutergroep wordt gewerkt volgens een vaste dagindeling. Naast verzorging wordt in deze groep extra aandacht besteed aan geleide activiteiten met de kinderen, met als doel hun taal en motorische en sociale vaardigheden optimaal te ontwikkelen. In de peutergroep wordt steeds gewerkt rond thema’s.
 • Voor de overschakeling van de babygroep naar de peutergroep wordt er rekening gehouden met:
  • de ontwikkeling van het kind
  • de beschikbare plaats
  In ieder geval wordt elke overschakeling voorbereid en kunnen ouders en kind reeds vooraf kennismaken met de peutergroep en de verzorgsters.
 • Elke leefgroep heeft haar eigen speel-leefruimte, slaapkamer en badkamer. In elke leefgroep is spelmateriaal aanwezig dat aangepast is aan de leeftijd en de ontwikkeling van de kindjes die er opgevangen worden. Er is een deel speelgoed dat steeds aanwezig is in de groep maar het grotendeel wordt afwisselend aangeboden om het spel en de nieuwsgierigheid bij de kindjes te bevorderen.
 • Elke leefgroep heeft een rechtstreekse verbinding naar de tuin zodat bij goed weer zoveel mogelijk kan buiten gespeeld worden.
 • De ouders hebben toegang tot de lokalen waar het kind verblijft.
 • Uw kind wordt nooit aan andere personen meegegeven tenzij de ouders het personeel hiervan op voorhand in kennis stellen.
 • Om het jaar wordt een onderzoek gedaan naar de tevredenheid bij de kinderen (ZIKO) en bij de ouders.
 • In geval van echtscheiding. Wanneer er een rechterlijke uitspraak over de verblijf- of bezoekregeling bestaat is het KDV wettelijk verplicht deze na te leven. Zolang er geen rechterlijke uitspraak is, staan beide ouders op gelijke voet. We kunnen dan niet weigeren om het kind mee te geven aan de andere ouder. In deze situatie dient ’s morgens duidelijk meegedeeld te worden wie het kind komt afhalen. Indien het kind toch door een andere persoon wordt afgehaald dan wordt de ouder die het kind gebracht heeft eerst op de hoogte gebracht.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!