Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • Het KDV werkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Ouders geven toestemming om hun kind te laten fotograferen en filmen in het KDV door het personeel of door personen door hen aangesteld.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!