Beroepsgeheim

Alle medewerkers van het KDV zijn gebonden door de verplichting om het stilzwijgen te bewaren. Zij maken geen informatie over het kind of zijn verblijf in het KDV over aan derden.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 7u tot 18u30.

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

  • Schooldagen
    's Ochtends van 7u30 tot 8u15
    's Avonds van 15u30 tot 18u30
    Woensdag van 11u30 tot 18u30
  • Vakantiedagen
    van 7u tot 18u30

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!