Klachtenregeling

 • In de inkomhal bevindt zich een ideeënbus waarin ouders steeds op- of aanmerkingen, suggesties en dergelijke, al dan niet anoniem kunnen deponeren.
 • Verder kan dagelijks contact opgenomen worden (zowel telefonisch als persoonlijk) met de verantw. om vragen en/of problemen te bespreken.
 • Ouders die vinden dat er geen bevredigend antwoord komt op vragen en/of problemen kunnen hun probleem schriftelijk neerleggen. (zie klachtenformulier)
 • Door het indienen van het formulier geeft u aan dat het probleem voor U echt zwaar valt en dat wij van onze kant uw probleem te licht opvatten. Het KDV verplicht zich ertoe bij elke klacht een grondig onderzoek in te stellen en u van het onderzoek en de getroffen maatregelen schriftelijk op te hoogte te houden binnen max. 1 maand na het indienen van de klacht.
 • Discussiepunten mbt klachten kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtendienst van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (tel. 02/533 14 14).

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!