Verjaardagen

Wij schenken aandacht aan de verjaardag van elk kind, maar daar horen geen snoep of geschenken bij. Wij vragen de ouders uitdrukkelijk geen pakjes mee te brengen voor de andere kinderen. Ouders van peuters die toch iets willen meebrengen voor een verjaardag kunnen een cake of koek meebrengen voor het vieruurtje of kunnen iets kopen ten voordele van het KDV zelf. (dit komt alle kinderen ten goede).

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

  • Schooldagen
    's Ochtends van 7u30 tot 8u15
    's Avonds van 15u30 tot 18u00
    Woensdag van 11u30 tot 18u00
  • Vakantiedagen
    van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!