Vorming en begeleiding personeel

 • Het team, werkzaam in het KDV, voldoet aan de kwalificatie-eisen van Kind&Gezin. Kind&Gezin erkent en subsidieert het KDV en oefent er controle uit. De controles hebben o.a. betrekking op het pedagogisch functioneren, op het medisch-sociaal toezicht, op de hygiëne en het boekhoudkundig aspect.
 • De verantw. begeleidt de kinderverzorgsters en het onderhoudspersoneel in de verschillende deelgebieden van hun taak.
 • Jaarlijks nemen alle personeelsleden van het KDV deel aan vormingsdagen of studiedagen om hun beroepsbekwaamheid te optimaliseren. Max. 1 dag per jaar wordt het KDV gesloten om de personeelsleden de gelegenheid te geven deel te nemen aan een gezamenlijke studiedag of vormingssessie.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!