Beëindigen van de opvang

Beëindigen door de ouders.

 • Als de opvang beëindigd wordt door de ouders omdat de peuter de overstap maakt naar de kleuterschool of omdat ouders verhuizen of …, moeten de ouders de verantw. hiervan ten laatste één maand voor het verlaten van het KDV verwittigen.
 • Kinderen kunnen gedurende een langere periode afwezig zijn, hun plaats kan dan opengehouden worden indien :
  • één van de ouders ziek is
  • één van de ouders werkloos is voor bepaalde tijd
  • de moeder op bevallingsrust is
  • het kindje ziek is.

In alle gevallen dient steeds contact opgenomen te worden met de verantw. Wanneer dit niet gebeurt verliest U het recht op de opvang na één maand afwezigheid.

Beëindigen door het KDV.

 • Wanneer de ouders de reglementaire of contractuele verplichtingen niet nakomen, kan het KDV de opvang van het kindje beëindigen, zonder dat een financiële vergoeding door de ouders kan geëist worden.
 • Een definitieve beëindiging van de opvang gaat altijd vooraf door minstens 2 schriftelijke verwittigingen aan de ouders.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!