Financiële bijdrage en administratieve informatie

 • De financiële bijdrage van de ouders wordt vastgesteld overeenkomstig de barema’s en richtlijnen van Kind en Gezin. Omdat kinderdagverblijf Zonneschijn werkt volgens het systeem inkomenstarief, heeft u een attest inkomenstarief nodig. Het inkomenstarief wordt berekend op basis van de inkomensgegevens. Dit attest heeft de verantwoordelijke nodig om de aanwezigheden van uw kindje door te geven aan Kind en Gezin, alsook voor de facturatie.
 • Ook als u het gezinsinkomen niet bekend wil maken, moet u de aanvraag voor het attest uitvoeren. In de online module kan u aanduiden dat u het inkomen niet kenbaar wil maken. U krijgt dan een attest met het maximumtarief
 • Sinds 1 januari 2014 dienen de ouders zelf hun inkomenstarief te berekenen via "Mijn Kind en Gezin" op de website: www.kinderopvang.be. Dit gebeurt in twee stappen:
  • Registreer je op https://mijnkindengezin.be met een e-ID of federaal token.
  • Bereken online je inkomenstarief en vraag het attest aan:
   • Ga naar 'Mijn Kind en Gezin' op de homepage van Kind en Gezin.
   • Klik op 'Bereken je inkomenstarief kinderopvang' en vraag uw attest aan.
   • Meld u aan met uw e-ID of uw federaal token.
   • Door de registratie worden uw gezinssamenstelling en uw inkomensgegevens automatisch geregistreerd en wordt uw tarief automatisch berekend.
   • Wanneer u alle stappen hebt doorlopen, ontvangt u een attest via e-mail.
  Bij de start van de opvang dienen ouders het ontvangen attest aan het kinderdagverblijf te overhandigen
 • Voor rmeer informatie kan je terecht bij de Kind en Gezin-lijn (078/150 100) of bij de verantwoordelijke
 • Verblijven de kinderen via een verblijfsregeling afwisselend bij jou en je ex-partner en doen jullie beiden een beroep op de kinderopvang, dan hebben jullie 2 attesten inkomenstarief nodig, één voor het inkomenstarief vanuit jouw situatie en één voor het inkomenstarief vanuit de situatie van je ex-partner.
 • Staat er een fout op uw attest inkomenstarief, gelieve dan contact op te nemen met de Kind en Gezijn-lijn (078/150 100)
 • Als er wijzigingen zijn bij de personen die het kind ten laste hebben, bijvoorbeeld een echtscheiding, overlijden, huwelijk, samenwonen, ... Moet je onmiddellijk een herberekening van je inkomenstarief doen.
  Als het aantal kinderen ten laste toeneemt, mag je een herberekening doen. Je krijgt korting per kind ten laste vanaf het tweede kind.
  • €3.14 koring per kind ten laste vanaf het tweede kind.
  • Heb je één of meerdere meerlingen, dan krijg je één extra korting van €3.14.
  • Voor pleegkinderen betaal je het minimumtarief.
  Het nieuwe tarief gaat in vanaf de maand waarin de wijziging wordt berekend.
 • Een volle dag (= 100% van het basisbedrag) wordt aangerekend waarmee het bezoek van uw kind aan het KDV tussen de 5 en 11 uur duurt en bevat 2 volle maaltijden.
  Een halve dag (= 60% van het basisbedrag) wordt aangerekend wanneer het bezoek van uw kind aan het KDV de 5 uur niet overschrijdt en bevat 1 volle maaltijd.
 • Je kan aan Kind en Gezin een individueel verminderd inkomenstarief vragen in de volgende situaties:
  • Het inkomen is gedurende de drie voorafgaande maanden gedaald met minstens 20%
  • Werkloosheid
  • Leefloon
  • Opvang van een pleegkind
 • De prijs die u betaald dekt het geheel van de opvangkosten met uizondering van:
  • Afvalverwerking van luiers €0.20/volle dag, €0.10 per halve dag.
  • De reële inningskosten bij wanbetaling (bv. kost van een aangetekende brief, een advocaat/incassobureau) rekenen we aan.
  • Een extra maaltijd bij halve dag opvang: €1.25
  • Administratieve kost: €3.5/maand voor facturatie, heen- en weerschrift, briefwisseling, observatieboekje, gebruik van zonnecrème, koortswerende middelen, ...
  • Sanctie bij het laattijdig afhalen (d.w.z. na 18u30: €10 per begonnen half uur voor de overuren van het personeel.
 • De afrekening gebeurt maandelijks. Wij vragen u bij voorkeur via domiciliëring te betalen. Dit maakt de administratie voor het KDV eenvoudiger. Ouders krijgen maandelijks een overzicht van de betaalde dagen. Eventuele fouten worden onmiddellijk teruggestort.
 • De domiciliëring of betaling met overschrijving gebeurt op de 15de van elke maand. Bij laattijdige betaling zendt het kinderdagverblijf 3 herhalingen. Daarna worden de facturen overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarden en kan de opvang beëndigd worden. Alle kosten zijn ten laste van de ouders.
 • Het KDV levert jaarlijks een fiscaal attest af met de vermelding voor de opvang van uw kind tot aan de leeftijd van 3 jaar. Dit fiscaal attest moet bij de aangifte in de personenbelasting gevoegd worden.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!