Medicatie

 • Het kinderdagverblijf geeft nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen. Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met een medicament behandeld worden. Sommige klachten, zoals koorts en pijn, zijn de eerste tekens van een beginnend belangrijk gezondheidsprobleem. Door medicatie te geven kan je een ziekte soms tijdelijk verdoezelen. Dat kan gevaarlijk zijn en kan de juiste diagnose bemoeilijken.
 • Voor de start van de opvang dient een attest aan jet kinderdagverblijf bezorgt te worden.
 • Dit omvat de richtlijnen van de behandelende geneesheer over het toedienen van koortswerende middelen in het KDV.
 • Het KDV verbindt zich ertoe te handelen volgens die richtlijnen en observeert uw kind. Alle handelingen en observaties worden op een afz. document bijgehouden en ’s avonds aan de ouders overhandigd zodat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden.
 • Wanneer uw kind medicatie moet nemen, vragen we u om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend in de opvang, vragen we een doktersattest met daarop:
  • datum van het voorschrift
  • naam van het kind
  • naam van het medicament
  • dosering van het medicament
  • manier van toedienen
  • tijdstip van toedienen
  • duur van de behandeling
 • U mag de voorgeschreven medicatie ook door de arts laten noteren en ondertekenen in het heen- en weerschriftje of op een medicatiebriefje van het kinderdagverblijf. We noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.
 • Wanneer uw kind een behandeling met een aerosol nodig heeft, vragen we om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Indien dit onmogelijk is, vragen we dat je de behandelende arts verzoekt om een droge aerosol met voorzetkamer voor te schrijven, omdat dit beter geschikt is voor gebruik in de opvang.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!