Samenwerking met de ouders en externe instanties

 • Door de dagelijkse contacten met de opvoedsters worden de ouders op de hoogte gehouden over o.a. de ontwikkeling, de vorderingen en het verblijf van uw kind in het KDV. Ondersteunende informatie wordt gegeven in een persoonlijk heen- en weer boekje, het observatiemapje, info boekje omtrent zindelijkheid.
 • De ouders geven het KDV alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang van hun kind optimaal te laten verlopen.( zie bijgevoegde formulieren )
 • De ouders mogen op elk ogenblik zowel telefonisch als persoonlijk contact opnemen om te informeren naar hun kind en de opvang.
 • Het KDV organiseert jaarlijks 2 activiteiten voor de ouders.
 • Belangrijke berichten worden in de inkomhal geafficheerd of zijn te lezen in het maandelijkse informatiekrantje “De Kinderklap”.
 • Het KDV heeft geen overeenkomsten met externe instanties ivm de verzorging van de kinderen. Indien de toestand van uw kind dit echter nodig maakt, is het KDV bereidt daartoe de nodige hulp en tijd voor vrij te maken zolang het algemeen belang van de andere kinderen gevrijwaard blijft.
 • Het KDV neemt deel aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!