Aanwezigheden en afwezigheden.

 • Wanneer een kindje ingeschreven wordt in het KDV dient dit te gebeuren voor een minimum aantal dagen. Elk kind moet minstens 3 volle dagen of 5 halve dagen per week aanwezig zijn om een goede aanpassing en degelijk contact met personeel en andere kindjes te verwerven.
 • Voor de opnamedag worden de opvangdagen doorgegeven door de ouders en schriftelijk vastgelegd. Elke wijziging in de dagen moet besproken worden met de verantwoordelijke en eveneens schriftelijk vastgelegd, uiterlijk 14 dagen voor de ingang van de nieuwe regeling. Dit opvangplan is binnend m.a.w. kinderen dienen op deze dagen aanwezig te zijn. Afwijkingen zijn mogelijk indien deze minstens 1 week op voorhand schriftelijk gemeld zijn. In geval van ziekte dient een doktersbriefje binnengebracht te worden voor het eind van de maand.
 • Bij afwezigheid (buiten de afgesproken periode) of ziekte van uw kind, dient u het KDV te informeren en liefst voor 9.00 uur.
 • Wanneer een kind op een afgesproken dag niet aanwezig is dan wordt 1/3 opvangdag aangerekend. Uitz : vakantieperiode (afz. schema) , ziekte met doktersbriefje, schriftelijke melding door ouders min. 1 week op voorhand aan de verantw.
 • Wanneer een kind op een afgesproken dag niet aanwezig is dan wordt deze opvangdag integraal aangerekend. Uitz : respijtdagen, vakantieperiode (afzonderlijk schema) en afwezigheid door ziekte van min. 1 week gestaafd met doktersbriefje.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!