Kostprijs

 • De financiële bijdrage van de ouders wordt vastgesteld overeenkomstig de barema's en richtlijnen van Kind en Gezin. De bijdrage wordt alsdusdanig bepaalt ahv het aanslagbiljet van de ouders. Deze bijdrage is jaarlijks herzienbaar. (zie K&G: of de kinderopvanglijn 078/150 100)
 • Een halve dag (= 60% van het basisbedrag) wordt aangerekend wanneer het bezoek van uw kind aan het KDV de 5 uur niet overschrijdt en bevat 1 volle maaltijd. Een derde dag (= 40% van het basisbedrag) wordt aangerekend bij een bezoek van minder dan 3 uur. Er is een extra vergoeding mogelijk voor een maaltijd van 1.25 Euro.
 • Op het basisbedrag zijn twee soorten korting mogelijk, enerzijds op basis van het aantal kinderen ten laste, anderzijds is er een sociaal tarief voor gezinnen in een moeilijke financiële situatie.
 • Ten laatste op de eerste opvangdag dient u volgende bewijsstukken voor te leggen:
  • aanslagbrief van hde personenbelasting of loonfiche
  • bewijs van het aantal kinderen ten laste (vanaf 2 kinderen)
  • inlichtingsfiche
  Bij het ontbreken van één van deze documenten wordt het maximaal tarief gehanteerd. Voor 1 juli van elk jaar dienen de ouders een nieuw aanslagbiljet mee te brengen zodat de dagprijs opnieuw kan berekend worden. Het bewust laattijdig indienen van bewijsstukken kan geen aanleiding geven tot het herrekenen van reeds betaalde ouderbijdrage.
 • U stelt zich als ouders bloot aan strafrechtelijke vervolging in geval van bewust valse of onvolledige verklaringen.
 • De afrekening gebeurt maandelijks. Wij opteren voor een betaling via overschrijving.
 • De betaling van uw bijdrage dient ten laatste de 15de van elke maand te gebeuren. Bij laattijdige betaling zendt het kinderdagverblijf 3 herhalingen. Daarna wordt de opvang beëndigd en worden de facturen overgemaakt aan de advocaat van het kinderdagverblijf.
 • Het KDV levert jaarlijks een fiscaal attest af met de vermelding voor de opvang van uw kind tot aan de leeftijd van 3 jaar. Dit fiscaal attest moet bij de aangifte in de personenbelasting gevoegd worden.
 • U brengt als ouder zelf wegwerpluiers mee voor Uw kind. Voor de verwerking van de vuile luiers wordt 0.20€/volle dag en 0.10€/halve of derde dag gerekend. Kinderen die volledig zindelijk zijn betalen niet meer.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!