Voorstelling

 • Het kinderdagverblijf Zonneschijn is opgericht door de Zusters van de H. Vincentius in 1967. Het is erkend en gesubsideerd door Kind en Gezin. Dit wil zeggen dat het voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin. Alle bepalingen vermeld in het huishoudelijk reglement blijven van toepassing zolang de erkenning van kracht blijft.
 • Ons kinderdagverlijf is ook lid van het Vlaams Welzijnsverbond, dat deel uitmaakt van Caritas Catholica Vlaanderen.
 • In het KDV worden 28 kinderen per dag opgevangen van 0 tot 36 maand. De kinderen die 3 jaar worden hebben de mogelijkheid er te blijven tot het einde van het kwartaal waarin men 3 jaar wordt en eventueel ook de aansluitende vakantieperiode.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!