Openingsuren

 • Het KDV Sas 36B is geopend van maandag tot vrijdag 7u tot 18u, Begijnhoflaan 2 van 7u30 tot 18u30. Met uitzondering van de wettelijke feestdagen. Er is een sluiting van het KDV tijdens het kerstverlof en gedurende 3 weken in de zomervakantie. Elk jaar in de maanden oktober / november worden de sluitingsdagen voor het volgende jaar schriftelijk meegedeeld aan de ouders. De lijst wordt ook opgehangen in de inkomhal en staat op de website.
 • De kinderen dienen aanwezig te zijn voor 9u 's morgens omdat dan de activiteiten starten. Afwijkingen kunnen hierop toegestaan worden mits vooraf duidelijke afspraken.
 • In de leefgroep van de baby's kunnen de kindjes over de middag gebracht en afgehaald worden zoals de ouders het zelf verkiezen. In de leefgroep van de peuters kunnen de kindjes niet gebracht of afgehaald worden tussen 12u15 en 14u omdat alle peuters 's middags rusten.
 • Wij vragen om Uw kind tijdig af te halen, dwz niet op het sluitingsuur, maar tien minuten vroeger. Zo heeft U nog de nodige tijd om met de kinderverzorgster de nodige informatie uit te wisselen. Ouders delen op voorhand mee op welk tijdstip ze hun kindje zullen komen afhalen.
 • Overschrijding van het sluitingsuur door overmacht wordt aanvaard. Overschrijding zonder overmacht is slechts beperkt tolereerbaar (1maal/maand of 8 maal per jaar).Wanneer de ouders om 18u30 niet aanwezig zijn zal per begonnen half uur 10 € aangerekend worden voor de overuren van het personeel. Schorsing gebeurt door middel van een aangetekend schrijven met daarin de reden en datum van ingang.

Verlofkalender 2020

Kerstvakantie 2019-2020

Vanaf maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020.

Vrijdag 28 februari Vormingsdag personeel
Maandag 13 april Paasmaandag
Vrijdag 1 mei Dag van de Arbeid
Donderdag 21 mei O.H. Hemelvaart
Vrijdag 22 mei Brugdag: feestdag van 15 augustus
Maandag 25 mei Brugdag: facultatieve verlofdag
Maandag 1 juni Pinkstermaandag

Groot verlof

Vrijdag 17 juli: grote schoonmaakdag

Vanaf maandag 20 juli 2020 tot en met zondag 9 augustus 2020.

Maandag 2 november Allerzielen: feestdag van Allerheiligen
Woensdag 11 november Wapenstilstand

Kerstvakantie 2020-2021

Vanaf maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!