Openingsuren

 • Het KDV is geopend van maandag tot vrijdag van 7.00u tot 18.30u. Met uitzondering van de wettelijke feestdagen. Er is een sluiting van het KDV tijdens het kerstverlof en gedurende 3 weken in de zomervakantie. Elk jaar in de maanden oktober / november worden de sluitingsdagen voor het volgende jaar schriftelijk meegedeeld aan de ouders. De lijst wordt ook opgehangen in de inkomhal en staat op de website.
 • De kinderen dienen aanwezig te zijn voor 9u 's morgens omdat dan de activiteiten starten. Afwijkingen kunnen hierop toegestaan worden mits vooraf duidelijke afspraken.
 • In de leefgroep van de baby's kunnen de kindjes over de middag gebracht en afgehaald worden zoals de ouders het zelf verkiezen. In de leefgroep van de peuters kunnen de kindjes niet gebracht of afgehaald worden tussen 12u15 en 14u omdat alle peuters 's middags rusten.
 • Wij vragen om Uw kind tijdig af te halen, dwz niet op het sluitingsuur, maar tien minuten vroeger. Zo heeft U nog de nodige tijd om met de kinderverzorgster de nodige informatie uit te wisselen. Ouders delen op voorhand mee op welk tijdstip ze hun kindje zullen komen afhalen.
 • Overschrijding van het sluitingsuur door overmacht wordt aanvaard. Overschrijding zonder overmacht is slechts beperkt tolereerbaar (1maal/maand of 8 maal per jaar).Wanneer de ouders om 18u30 niet aanwezig zijn zal per begonnen half uur 10 € aangerekend worden voor de overuren van het personeel. Schorsing gebeurt door middel van een aangetekend schrijven met daarin de reden en datum van ingang.

Verlofkalender 2019

Kerstvakantie 2018-2019

Vanaf maandag 24 december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019.

Vrijdag 08 maart (krokusvak) Vormingsdag personeel
Maandag 22 april Paasmaandag
Woensdag 1 mei Dag van de arbeid
Donderdag 30 mei O.H. Hemelvaart
Vrijdag 31 mei Brugdag
Maandag 10 juni Pinkstermaandag

Groot verlof

Vrijdag 19 juli: grote schoonmaakdag

Vanaf maandag 22 juli 2019 tot en met zondag 11 augustus 2019.

Donderdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
Vrijdag 1 november Allerheiligen
Maandag 11 november Wapenstilstand

 

Kerstvakantie 2019-2020

Vanaf maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 7u tot 18u30.

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u30
  Woensdag van 11u30 tot 18u30
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u30

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!