KDV Zonneschijn

Welkom op de website van kinderdagverblijf Zonneschijn.

Wij heten u van harte welkom!

Via onze website willen we u meer info verschaffen over ons kinderdagverblijf. Wij hopen uw kindje een aangenaam verblijf te bezorgen in een pedagogisch verantwoord klimaat met individuele aandacht en opvang, naast gezelligheid en openheid.

Wij staan steeds klaar om uw vragen, bezorgdheden en wensen te aanhoren.

Annelies Boets,
Verantwoordelijke KDV

   

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 7u tot 18u30.

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

  • Schooldagen
    's Ochtends van 7u30 tot 8u15
    's Avonds van 15u30 tot 18u30
    Woensdag van 11u30 tot 18u30
  • Vakantiedagen
    van 7u tot 18u30

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!