Welkom op de website van kinderdagverblijf Zonneschijn.

Wij heten u van harte welkom!

Via onze website willen we u meer info verschaffen over ons kinderdagverblijf. Wij hopen uw kindje een aangenaam verblijf te bezorgen in een pedagogisch verantwoord klimaat met individuele aandacht en opvang, naast gezelligheid en openheid.

Wij staan steeds klaar om uw vragen, bezorgdheden en wensen te aanhoren.

Sabien Bloem,
Verantwoordelijke KDV

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!