Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang richt zich specifiek en exclusief op buitenschoolse opvang van kinderen van het kleuteronderwijs en met name op de volgende functies:

 • voorschoolse opvang
 • naschoolse opvang
 • opvang op woensdagnamiddag
 • opvang op schoolvrije dagen
 • opvang tijdens vakantieperiodes

Tijdens de schoolvakanties hebben kinderen die tijdens het schooljaar reeds gebruik maken van de opvang voorrang.
In de loop van de eerste maand van de opvang in de BKO wordt het voorschot door de opvang teruggestort.
De ouders schrijven hun kindje in voor bepaalde dagen. Elke wijziging moet schriftelijk worden vastgelegd in overleg met de verantwoordelijke.

Financiele bijdrage.

Voorschoolse opvang: 7u30 - 8u15
Hier wordt gewerkt met een vast tarief: 2.50€ (vanaf het ogenblik dat er voldoende kinderen zijn wordt de prijs verlaagd)

Naschoolse opvang: 15u30 - 18u30
0.80€ per begonnen halfuur
0.70€ voor fruit en drank (verplicht)

Woensdagnamiddag: 11u30 - 18u30
0.80€ per begonnen halfuur
in deze prijs is fruit en vieruurtje inbegrepen.

Warme maaltijd: 3.50€ (niet verplicht)

Schoolvrije en vakantiedagen: 7u - 18u30

voor een verblijf van minder dan 3 uur: 4€
voor een verblijf tusssen 3 en 5 uur: 7.50€
voor een verblijf langer dan 5 uur: 11€
In deze prijs is soep, fruit en vieruurtje inbegrepen

warme maaltijd: 3.5€

Verminderingen.
Indien meerdere kinderen uit éénzelfde gezin gelijktijdig aanwezig (dwz. op dezelfde dag komen) zijn in de BKO, geniet dit gezin van een korting van 25% op de totaal te betalen som (uitgezonderd op de middagmalen)

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!